Home
Ett halvdagssemiarium om värdestyrning

Värdestyrning

eller hur dra nytta av investeringar i informationsteknologi

Ett halvdagsseminarium med föreläsningar och en kort workshop

Seminariet skall ge deltagarna en förståelse för relationen mellan företagets värdeskapande affärsverksamhet och investeringar i informations- och kommunikationsteknologi.

Under seminariet får deltagarna även ett tillfälle att träna sig att resonera kring värdekedjor ("value chains")

Ur innehållet:

  • Bolagsstyrning och företagsstrategi
  • Strategikartor - hur man ska få daglig verksamhet och investeringar i verskamhetsutveckling att ligga i linje med företagets allmänna affärsstategi
  • Värdekedjor - interna och externa
  • Att sälja funktioner som skall skapa värde hos kunden

Om du är intresserad av mer information om seminariet eller vill ha en offert så skicka ett mail till rabbe.kurten@ictkonsult.se

 

 

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06