Home
Vad är Öppen Källkod?

Öppen Källkod

Öppen källkod ("Open Source") är som namnet säger en filosofi som innebär att den som förvärvar rätten att använda ett program även skall ha tillgång till källkoden och för egen räkning kunna ändra och skräddarsy efter behag.  Detta är grundprincipen.  Sedan varierar de olika licensmodellerna något vad avser möjligheten att bygga vidare på befintlig kod och kommersiellt utnyttja sådana avledda verk.

Ursprungligen, när datorerna var få, stora och dyra, följde datorprogrammen gratis med datorsystemen.  Proprietär programvara och programpatent kom när datorerna blev billiga och marknaderna stora.   Öppen Källkodsrörelsen är ett försök att bevara konkurrensen, och förhindra alltför långt gående monopol och kartellbildningar.

Fördelen för programköparna med Öppen Källkod är att köparen aldrig riskerar att bli inlåst i ett beroende av en enda leverantör.  Eftersom källkoden är tillgänglig finns det alltid kunniga programföretag som kan ta över service och/eller vidareutveckling. 

En nackdel kan vara att det kan vara svårt att hitta en leverantör som kan garantera en produkt.   I dag levererar flera storföretag "öppen källkods"-produkter med service-garanti.

Öppen källkod finns i dag främst på server-sidan.  En stor del av infrasrukturen bakom Internet är baserad på öppna program.  Men Öppen Kälkod kommer mer och mer även på skrivbordet.  Framför allt inom den offentliga sektorn finns ett växande intresse därför att Öppen Källkod möjliggör öppna dokumentstandarder. 

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06