Home
En presentation av företaget

ICT-konsult Rabbe Kurtén

ICT-konsult Rabbe Kurtén  är ett enmansföretag utan anställda. Jag startade företaget hösten 1984 och har jobbat som konsult i egen regi sedan dess.

Min affärsidé är enkelt uttryckt att förtjäna mitt uppehälle på det jag kan och tycker är intressant.  Det jag i dag tycker är intressant är hur informations- och kommunikations-teknologin skall kunna användas på ett effektivt och optimalt sätt. Intressant är även dagens utveckling där teknik med två så helt olika traditioner som datakommunikation och telekommunikation ska kunna samsas.

Ett annat specialintresse är yrkes- och affärsetik.  Det intresset delar jag med min hustru och vi har tillsammans handelsbolaget Isorropia HB

Jag kan nås på följande adress:

ICT-konsult  Rabbe Kurtén
Västmannag 53

113 25 Stockholm
tel: +46 (0)8 314925

Mobil: +46 (0)70 4580903
e-mail: rabbe.kurten@ictkonsult.se  

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06