Home

 

Vill du veta mer?

Föredrag och Kurser

Om du vill veta mer om något av det jag här presenterat helt översiktligt kan jag åta mig att ta fram:

  • utförliga översikter över någon del av ämnesområdet;
  • djupgående analyser av någon specifik frågeställning;
  • fortlöpande bevakning av någon fråga eller något teknikområde; 
  • skräddarsydda kurser inom området.

Resultatet kan redovisas i form av skriftliga rapporter, men jag kan också hålla föredrag eller leda kurser på plats.

Jag har ett seminarium om värdestyrning som kan beställar som en företagsintern kurs enligt överenskommelse.

I höst (2009) har jag även tagit fram ett seminarium kring IT-styrning i anslutning till boken.

Färdigt kursmaterial har jag också kring "Tjänster i 3G-nät", "OSA/Parlay" och "Web services".

Likaså kan jag erbjuda föredrag om "Öppen källkod inom den offentliga sektorn och EU".

För att se övriga tjänster mitt företag kan erbjuda kan du klicka här.

 

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06