Home
Vad är ICT-styrning (ICT-governance)?

ICT-styrning

ICT-styrning inbegriper alla de metoder, verktyg och processer som företagsledningen kan använda för att leda och kontrollera hur verksamheten utnyttjar den moderna informations- och kommunikationsteknologin. 

ICT-styrning använder verktyg på alla nivåer i verksamheten:

  • På ledningsnivå handlar det om att analysera och se verksamhetens informationsbehov mot bakgrunden av stategiska och taktiska mål, och att sedan följa upp att detta informationsbehov blir tillfredsställt.
  • På verksamhetsnivån handlar det om att förankra  informations- och kommunikationsanvändningen i företagets verksamhetsprocesser och att strömlinjeforma ICT så att den dagliga verksamheten underlättas och effektiviseras.
  • På ICT-nivå handlar det om att bygga upp och upprätthålla en informations-infrastruktur som omfattar såväl hårdvara och programvara som processer, och som hela tiden optimalt stöder den dagliga verksamheten.

För att nå detta behövs uppföljning och kontroll men också nytänkande och innovation i en lagom balans.  Det finns verktyg och standarder för detta.  Det finns också metoder för att bedömma var verksamhetens står i sin användning av ICT på en femgradig mognadsskala.

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06