Home
Vilken är ledningens ansvar för ICT i verksamheten?

Ledningens ICT-ansvar

Vad har företags- eller verksamhetsledningen för ansvar när det gäller ICT-frågor?

Enligt den enda existerande standarden för ICT-styrning, den autraliensiska, kan ledningens ansvar sammanfattas i följande tre uppgifter:

  • Att kontinuerligt utvärdera användningen av ICT i verksamheten;
  • Att ta initiativ till och leda införandet av planer och handlingsprinciper;
  • Att följa upp och fortlöpande bevaka att etablerade principer och handlingsplaner följs.

Naturligtvis kan ledningen delegera uppgifterna, men det slutliga ansvaret ligger ändå alltid högst upp. 

I sammanhanget är det viktigt att minnas att det inte bara är den egna verksamheten som ställer krav på informationshanteringen.  Även omvärlden i form av myndigheter, kunder, leverantörer och människorna i det samhället runt omkring ställer krav.  Det är ledningens ansvar att se till att verksamheten lever upp till dessa krav och förväntningar. även när det gäller informationshanteringen.   Det behöver inte innebära ökade kostnader, efterlevnaden kan i stället ofta vändas till en tillgång.

 

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06