Home
Vilen är informationshanteringens roll i verksamheten?

ICT i verksamhetsprocesserna

Nuförtiden formulerar man ofta företagens verksamheter i form av processer.  Sådana processer kan till exempel vara:

  • "Från idé till marknad";
  • "Från beställning till leverans hos kund".  

Dessa är exempel på övergripande, abstrakta processer.  De kan i sin tur brytas ner i mindre och allt mer konkreta delprocesser tills man hamnar på "beställningsprocessen",  "reservdelshanteringsprocessen", "faktureringsprocessen" och så vidare.

Processägaren ansvarar för att informationsflödet i en process analyseras och att behovet av information och kommunikation inom processen blir tillgodosett.  Processägaren ställer krav på verksamhetens ICT-infrastruktur, krav som skall vara dokumenterade och som skall kunna följas upp och kontrolleras.

En likartad modell gäller även i traditionell verksamhet som ännu inte är processorienterad.  Ansvarsförhållandena och överblickbarheten är då i allmänhet oklarare, varför det kan vara svårare att se om informationshanteringen motsvarar verksamhetens krav och förväntningar.

 

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06