Home
Hur mäter man ICT-mognaden för en verksamhet?

Mognadstrappan

Inför det amerikanska försvarets stora beställningar av programsystem utarbetade man ett system för att bedömma hur tillförlitliga programvaruleverantörernas utvecklingsprocesser var. Man ville ha ett urvalsverktyg för att kunna välja rätt leverantörer och därmed föbättra kvaliteten på levererade programsystem.  Programkvalitet och överskridna projektbudgetar har ju traditionellt alltid varit problem inom mjukvaruindustrin.  Modellen kallades CMM vilket står för "Capability Maturity Model". 

Modellen har generaliserats och kan i dag användas för att bedömma ICT-mognaden även för företag som inte primärt sysslar med programutveckling. 

Mognadstrappan kan sammanfattas i följande fem trappsteg:

  1. Inledande       Verksamheten sker ad hoc och beror av individuella kompetenser
  2. Repeterbar     Verksamheten spontan men med återkommande mönster
  3. Definierad       Verksamheten är dokumenterad och medarbetarna informerade
  4. Styrd                 Verksamheten är ledd, och är föremål för mätningar och uppföljning
  5. Optimerande  Verksamheten följer "bästa praxis" och vidareutvecklas och optimeras fortlöpande

Som i allt kvalitetsarbete handlar det även här huvudsakligen om att man skall veta vad man gör och varför man gör så.  Testa gärna IT-mognaden hos din verksamhet inom en liten begränsad sektor nämligen arkivering av elektronisk post inom verksamheten. 

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06