Home

Titel: IT-styrning

Författare: Rabbe Kurtén

Omslag och grafisk form: Daniel Åberg

Omslagsbild: Maureen Perez/Istockphoto

ISBN: 978-91-7005-382-5

Antal sidor: 202 Bandtyp: Mjuka pärmar

Förlag: Liber AB,

Web: http://www.adlibris.com/

IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi

Boken IT-styrning handlar om IT ur ett företagslednings- och styrelseperspektiv.

Många satsningar på informationssystem misslyckas därför att verksamhetsledningen inte tar ett tillräckligt ansvar för vilken information verksamheten behöver. IT-projekt kan inte hanteras isolerat från den generella verksamhets-utvecklingen utan måste alltid ses i sitt sammanhang.

Boken tar upp informationsteknologin ur olika aspekter.

En utgångspukt är en ny internationell ISO/IC standard (ISO/IEC 38500/2008) för hur bolagsstyrelser skall hantera IT.

Frågor som ställs är:

  • Vilken information är viktig för verksamheten och hur skall informationen göras garanterat tillgänglig där den behövs?
  • Vilka risker för informationsberoendet med sig?
  • Hur beroende är företaget av informationsteknologin.
  • Vem skall fatta de viktiga besluten?
  • Vilket ansvar har styrelsen för företagets informationshantering?

 

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06