Home
Ett halvdagsseminarium om IT-styrning

IT-styrning - IT Governance

Seminariet arrangeras i samarbete med DPU.

Nästa seminarietillfället är fredagen den 23 april på Elfviksgården på Lidingö.

Seminariet kan också ges som en företagsintern kurs.

Närmare uppgifter om seminariet finns i DPUs webbfönster

Klicka här för att se övriga seminarier och föredrag jag kan erbjuda.

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06