Home
Vad är ICT-infrastruktur?

En infrastruktur för informationshantering

Infrastrukturen för informationshantering och kommunikation i en verksamhet kan sägas omfatta tre nivåer:

  • Hårdvara - datorer, nätverk och servrar, telefoner, telefonväxlar ...
  • Mjukvara - kommunikationsprotokoll,  operativsystem, applikationsprogram...
  • Arbetsprocesser - systemutveckling, livscykelhantering, användarstöd, incidenthantering ...

Omfattningen och utformningen av informationsinfrastrukturen för en verksamhet beror på verksamhetens omfatttning och inriktning.  För vissa storföretag och speciela verksamheter kan det vara motiverat och lönsamt att bygga upp en egen, skräddarsydd informationsarkitektur som omfattar alla tre nivåerna, för andra mindre verksamheter räcker det med att bygga systemet med färdiga komponenter direkt från hyllan. 

För arbetsprocesserna finns det färdigutformade standarder.  En sådan standard är ITIL som står för IT Infrastrucuture Library.  I ITIL verktygslåda ingår en bred uppsättning erfarenheter och "bästa praxis" insamlade under många års praktisk IT-användning. 

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06