Home
Uppföljning och kontroll

Hur göra ICT-satsningarna lönsamma

I dagens informationsintensiva verksamheter utgör investeringarna i informations- och kommunikationsteknologi en avsevärd del av företagens investeringar.  Men lönar sig då satsningarna på ICT?

Det finns många modeller för hur man skall räkna hem satsningar på IT och få fram siffervärden för iavkastningen på gjorda investeringar.  Många faktorer är dock svåra att uppskatta i pengar, och till synes trivial detaljer kan helt förrycka resultaten.  Ett illa utformat användargränssnitt kan skapa olust och ineffektivitet bland användarna och därmed helt sänka ett investeringsprojekt. 

Ett annat sätt att följa upp ICT-användningen är att fortlöpande följa upp verksamheten och jämföra med dokumenterade och mätbara mål.  Det finns även många verktygsuppsättningar och ramverk för sådan uppföljning.  Ett av de mest kompletta heter CoBit.  Förkortningens står för "Control Objectives for Information and related Technology".  Det är utformat av ISACA som är den internationella organisationen för IT-revisorer.  CoBit börjar mer och mer vinna insteg även i svenska företag. 

All kontroll måste utgå från en riskbedömning.  Vad kan gå fel, hur troligt är det och vad blir konsekvenserna, vad kostar det när något går fel?  Där risken är störst där är också kontrollbehovet störst. 

 

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06