Home
Jag erbjuder framför allt

Rådgivning i IT-frågor

Jag kan erbjuda följande tjänster relaterade till IT-governance:
  • Se över IT-användningen och föreslå förbättringar och anpassningar till verksamhetens behov och inriktning;
  • Föreslå instruktioner och handlingsprogram;
  • Bedömma kontrollbehov och upprätta förslag till fortlöpande kontroll och uppföljning;
  • Utarbeta förslag till ICT-infrastruktur och IT-arkitektur för verksamheten;
  • Fungera som stöd vid upphandling av IT-relaterade investeringar och utvecklingsprojekt samt sitta med som beställarrepresentant i styrgruppen för eventuella utvecklingsprojekt;
  • Göra förstudier och utarbeta specifikationer.

Jag kan också erbjuda mer traditionella tjänster inom infomationsbehandling och kommunikation:

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06