Home
Var finns Öppen Källkod på serversidan?

Öppen källkod i servrar och på Internet

En mycket stor del av de servrar som tillhandahåller internet-tjänster har enkonfiguration med

  • en variant av Linux som operativsystem;
  • apache som webserver-program;
  • mySQL som underliggande databas.

Samtliga dessa levereras med en "öppen källkods"-licens.

Aktuell statistik kan man hitta hos bl anna Netcraft  Detta gäller den offentliga delen av Internet.  Vad som används internt inom företagen för företagens egna intranät finns det ingen statistik på, men sannolikt är siffrorna likartade.

Även annan infrastruktur som t ex adressuppslagningen på Internet är till stor del baserad på programvara som är Öppen Källkod och som följer en öppen standard.

SAP har övergått tillhandadahålla sin underliggande databas som en "Öppen Källkods"-databas i samarbete med mySQL.  Även Oracle och IBM arbetar med Öppen Källkod på serversidan. 

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06