Home
Kan  Öppen Källkod användas på skrivbordet?

Öppen Källkod på skrivbordet

På skrivborden på kontoret har Öppen källkod haft betydligt svårare att etablera sig. än i datorhallarna och på servrarna.  De något större arbetsstationerna med någon variant av unix som operativsystem har alltid haft en stor andel Öppen Källkods-program bland applikationerna, men som skrivbordsdatorer på kontoren har det vart kärft.  Delvis kanske detta beror på att Öpen Källkods-nätverken till stor del är befolkade av månniskor med mera teknikintresse än intresse för de vanliga kontorsgöromålen.  Men i dag finns det även ett stort utbud av kontorsapplikationer för Linux, och kontorsdatorer med Linux som operativsystem blir allt vanligare.

Bland de användbara länkarna på länksidan finns även websidor som ger en genomgång av de vanligaste applikationsprogrammen i MS-Windows-baserade kontorsdatorer och presenterar motsvarande applikationer i Linux-världen. 

Många har tagit fram anvisningar för övergången från wn Windows-baserad kontorsmiljö till en Linux-baserad.  På länksidan ges ett antal sådana länkar. 

Man kan även göra endast en partiell övergång.  Många "Öppen Källkods"-applikationer finns tillgängliga i Windows-versioner, och kan därigenom erbjuda alternativ till de traditionella kontorsapplikationerna.  De mest kända och kanske viktigaste är Open Office som erbjuder ett komplett paket av kontorsapplikationer och webläsaren Firefox, som erbjuder en högre säkerhet än MS Internet Explorer när man surfar på nätet.

 

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06