Home
Var används Öppen Källkod inom den offentliga sektorn?

Öppen Källkod och Öppna Standarder

Med öppen källkod följer också en möjlighet att utarbeta öppna standarder för dokumentlagring.  Detta torde vara det starkaste argumentet för en användning av öppen källkod inom den offentliga sektorn.  Det kan knappast vara förenligt offentlighetsprincipen att myndigheter föreskriver att man måste använda programvara från ett visst (monopol-)företag för att kunna läsa offentliga handlingar.

Inom delstaten Massachusets har man beslutat sig för att använda en öppen, XML-baserad dokumentstandard för offentliga dokumenten.  Standarden stöds av t ex Open Office men inte av vissa proprietära Kontorspaket.

Inom EU pågår ett intensivt arbete för en övergång till Öppen Källkod.  Man vill bland annat skapa en gemensam pool av applikationer som kan användas inom de offentliga förvaltningarna i EU-länderna. 

I Sverige har de första försöken att skapa Öppen Källkodsapplikationer och göra applikationerna gemensamt tillgängliga gjorts inom sjukvårdssektorn. 

Jag försöker kontinuerligt bevaka vad som sker inom EU på området.

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06